Циклене на паркет София

 

 

 

 

 

 


паркет

РЕДЕНЕ-ПРЕНАРЖДАНЕ НА ПАРКЕТ
ОТ Б&Б ПАРКЕТ СОФИЯ виж цени

Желателно е след закупуване на паркета той да престои 10-14 дни в помещението, в което ще бъде положен. Основата, върху която се поставя е нужно да е достатъчно твърда, равна и да няма пукнатини. Също така е недопустимо да надвишава 5% влажност. Преди реденето на паркета помещението трябва да се провери за евентуали течове от дограми, радиатори и др.

Размерът rolex replica на паркетините обикновено се подбира според големината на помещението, където ще бъде положен. Колкото по-малко е то, толкова е по-малък размерът на паркетината. Дебелината се преценява според разликата с нивата на другите помещения.

Полагането на паркета може да се извърши по няколко начина - редене, редене чрез лепене и редене чрез коване.

След правилен монтаж паркетът има безупречно поведение. Негативно влияние могат да окажат влагата и резки температурни промени.

Има различни начини на подредба на паркета - рибена кост, право редене, рибена кост на диагонал rolex replica и др. Начинът, по който ще бъде подреден изцяло зависи от желанието на клиента.

ПРЕНАРЖДАНЕ НА ПАРКЕТ

Пренареждане тип реставрация се извършва като паркетът се вади ред по ред, замазката се покрива с лепило и паркетът се полага в същия ред, както е бил изваден парче по парче.

Б&Б паркет тел. 0896 60 5091 и 0878 365 700
E-mail
bibparket@abv.bg

Цени |Оферти |  Контакти |  Галерия  | Масивен Паркет